დავით აბრამიშვილი

დაბადების თარიღი: 1987 წლის 4 თებერვალი.
სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში. დამთავრებული აქვს წმ. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უნივერსიტეტი.
პროფესია: საეკლესიო მუსიკისა და საეკლესიო მუსიკათმცოდნეობის ბაკალავრი.
,,სახიობას” წევრია 2009 წლიდან.