თორნიკე კანდელაკი

1991 წლის 30 ივნისი.
დამთავრებული წმ. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უნივერსიტეტი.
პროფესია: საეკლესიო მუსიკისა და საეკლესიო მუსიკათმცოდნეობის ბაკალავრი.
,,სახიობას” წევრია 2007 წლიდან.