დავით ჯამრიშვილი

დაბადების თარიღი: 1982 წლის 13 აპრილი.
თბილისის ა. ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. რესტავრაციის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი.
პროფესია: მხატვარ-რესტავრატორი.
,,სახიობას” წევრია 2006 წლიდან.