გიორგი გვიმრაძე

დაბადების თარიღი: 1981 წლის 7 მარტი.
დამთავრებული აქვს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის ფაკულტეტი. სწავლობდა თბილისის სასულიერო აკადემიაში.
პროფესია: პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი. ღვთისმეტყველების მაგისტრი.
,,სახიობას” წევრია დაარსებიდან.