დავით შუკაკიძე

დაბადების თარიღი: 1977 წლის 20 იანვარი.
დამთავრებული აქვს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მენეჯმენტის და ეკონომიკის ფაკულტეტი.
პროფესია: ეკონომისტი, ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა მანქანათმშენებლობაში.
,,სახიობას” წევრია დაარსებიდან.