დავით ბათირაშვილი

დაბადების თარიღი :1981 წლის 16 ივლისი.
დამთავრებული აქვს თბილისის სასულიერო სემინარია
პროფესია: თეოლოგი, საღვთისმეტყველო საგნების პედაგოგი.
,,სახიობას” წევრია დაარსებიდან.