ვლადიმერ შონია

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 19 აპრილი.
დამთავრებული აქვს თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის საამშენებლო ფაკულტეტი. სწავლობდა თბილისის სასულიერო აკადემიაში.
პროფესია: სამოქალაქო სამრეწველო მშენებელი. ღვთისმეტყველების მაგისტრი.
,,სახიობას” წევრია დაარსებიდან.