ვახტანგ ცეცხლაძე

დაბადების თარიღი: 1989 წლის 1 დეკემბერი.
დამთავრებული აქვს წმ. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უნივერსიტეტი.
პროფესია: საეკლესიო მუსიკისა და საეკლესიო მუსიკათმცოდნეობის ბაკალავრი.
,,სახიობას” წევრია 2012 წლიდან.